Avís legal

 • En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que la informació que ens ha facilitat voluntàriament és confidencial i quedarà incorporada i tractada en els fitxers del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, on només serà utilitzada amb la finalitat de respondre a la seva consulta i/o enviament de publicitat o butlletí informatiu.(*)

  Li informem així mateix de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint un correu electrònic a info@dentistasbaleares.com o ben enviant un escrit a la Pl. de la Porta Pintada, 5 - 2ª planta, 07002 Palma de Mallorca (Illes Balears), fent constar sempre la identitat de l'usuari, adjuntant fotocòpia del D.N.I.

  Mitjançant l'acceptació de les presents condicions autoritza al Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears a l'enviament d'informació comercial sobre els seus diferents productes, serveis, ofertes i descomptes.

  El consentiment s'entendrà prestat en tant no comuniqui per escrit la seva revocació al mateix.

   

  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

  En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), li comuniquem que les dades de caràcter personal aportats pels usuaris per a consulta o accés a algun dels serveis del lloc web, són confidencials i quedaran incorporats i tractats en els fitxers propietat del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, on només seran utilitzats amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis.

  Li informem així mateix de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint un correu electrònic a info@dentistasbaleares.com o ben enviant un escrit a la Pl. de la Porta Pintada, 5 - 2ª planta, 07002 Palma de Mallorca (Illes Balears), fent constar sempre la identitat de l'usuari, adjuntant fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent.

  El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el seu Reglament de Desenvolupament aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i altra legislació aplicable.

   

   

   


  Formulari de reclamació telemàtica

AGENDA

OCTUBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Enllaços col·legials

Enllaços comercials